செய்தி

 • NaI(tl) சிண்டிலேட்டர் அறிமுகம்

  NaI(tl) சிண்டிலேட்டர் அறிமுகம்

  தாலியம்-டோப் செய்யப்பட்ட சோடியம் அயோடைடு (NaI(Tl)) என்பது கதிர்வீச்சு கண்டறிதல் பயன்பாடுகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் சிண்டிலேஷன் பொருள்.உயர்-ஆற்றல் ஃபோட்டான்கள் அல்லது துகள்கள் ஒரு சிண்டிலேட்டருடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது, ​​​​அது சிண்டிலேஷன் ஒளியை உருவாக்குகிறது, அதைக் கண்டறிந்து பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும்.
  மேலும் படிக்கவும்
 • 6.43% ரெசல்யூஷன் NaI(Tl) டிடெக்டர் எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

  6.43% ரெசல்யூஷன் NaI(Tl) டிடெக்டர் எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

  மெடிக்கல் இமேஜிங், செக்யூரிட்டி ஸ்கிரீனிங் மற்றும் நியூக்ளியர் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி போன்ற பல துறைகளில் சிண்டிலேஷன் டிடெக்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.அவற்றின் தெளிவுத்திறன் கண்டறியப்பட்ட கதிர்வீச்சின் ஆற்றலை துல்லியமாக அளவிடும் திறனைக் குறிக்கிறது, இது அதன் திறனைத் தீர்மானிப்பதில் ஒரு முக்கிய காரணியாகும்.
  மேலும் படிக்கவும்
 • கிரிஸ்டல் சிண்டிலேட்டர் எவ்வாறு கதிர்வீச்சு கண்டறிதலை மேம்படுத்துகிறது

  கிரிஸ்டல் சிண்டிலேட்டர் எவ்வாறு கதிர்வீச்சு கண்டறிதலை மேம்படுத்துகிறது

  கிரிஸ்டல் சிண்டிலேட்டர் ஒரு செயல்முறையின் மூலம் கதிர்வீச்சு கண்டறிதலை மேம்படுத்துகிறது, இதில் சம்பவ கதிர்வீச்சு படிகத்துடன் தொடர்பு கொள்கிறது, இது ஒரு சிண்டிலேஷன் அல்லது ஒளி வெளியீட்டை உருவாக்குகிறது, அதைக் கண்டறிந்து அளவிட முடியும்.கிரிஸ்டல் சிண்டிலேட்டர் கதிர்வீச்சு கண்டறிதலை மேம்படுத்தும் முக்கிய வழிகள்...
  மேலும் படிக்கவும்
 • Yag:Ce அலுமினியப் படத்துடன் பூசப்பட்டது

  Yag:Ce அலுமினியப் படத்துடன் பூசப்பட்டது

  அலுமினியப் படலத்துடன் கூடிய பூச்சு YAG:CE பல்வேறு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படலாம்: பிரதிபலிப்பு: அலுமினியம் பூச்சுகள் YAG:CE படிகங்களின் பிரதிபலிப்புத்தன்மையை மேம்படுத்தலாம், அவை சிண்டிலேட்டர் அல்லது லேசர் ஊடகமாக அவற்றின் செயல்திறனை அதிகரிக்கக்கூடும்....
  மேலும் படிக்கவும்
 • அணு மருத்துவத்தில் கிரிஸ்டல் சிண்டிலேட்டர் டிடெக்டர்களின் சக்தி

  அணு மருத்துவத்தில் கிரிஸ்டல் சிண்டிலேட்டர் டிடெக்டர்களின் சக்தி

  கிரிஸ்டல் சிண்டிலேட்டர் டிடெக்டர்கள் அணு மருத்துவத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, ஏனெனில் அவை கதிரியக்க ஐசோடோப்புகளால் வெளிப்படும் கதிர்வீச்சைக் கண்டறிந்து அளவிடும் திறன் கொண்டது, இவை பொதுவாக நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை முறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.சில முக்கிய நன்மைகள் மற்றும் பயன்பாடுகள் ஓ...
  மேலும் படிக்கவும்
 • CLYC சிண்டிலேட்டர்

  CLYC சிண்டிலேட்டர்

  CLYC (Ce:La:Y:Cl) சிண்டிலேட்டர் அதன் தனித்துவமான பண்புகள் காரணமாக பல்வேறு பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது.அதன் சில பயன்பாடுகளில் பின்வருவன அடங்கும்: கதிர்வீச்சு கண்டறிதல் மற்றும் அடையாளம் காணுதல்: CLYC சிண்டிலேட்டர் பல்வேறு வகையான கதிர்வீச்சுகளை அடையாளம் காண கதிர்வீச்சு கண்டறிதல் சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  மேலும் படிக்கவும்
 • நவீன அறிவியலில் சிண்டிலேட்டர் டிடெக்டர்களின் பல்துறை

  நவீன அறிவியலில் சிண்டிலேட்டர் டிடெக்டர்களின் பல்துறை

  சிண்டிலேட்டர் டிடெக்டர்கள் நவீன அறிவியலில் அவற்றின் பல்துறைத்திறன் காரணமாக பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.அவை பொதுவாக மருத்துவ இமேஜிங், உயர் ஆற்றல் இயற்பியல், உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு, பொருள் அறிவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு போன்ற துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.மருத்துவ இமேஜிங்கில்,...
  மேலும் படிக்கவும்
 • பெரிய அளவிலான சிண்டிலேட்டர் டிடெக்டரின் பயன்பாடு என்றால் என்ன

  பெரிய அளவிலான சிண்டிலேட்டர் டிடெக்டரின் பயன்பாடு என்றால் என்ன

  ஒரு பெரிய அளவிலான சிண்டிலேட்டர் டிடெக்டர் பொதுவாக ஒரு பெரிய கண்டறிதல் பகுதியைக் கொண்டுள்ளது, இது சுற்றுச்சூழலில் உமிழப்படும் அல்லது சிதறிய கதிர்வீச்சு அல்லது துகள்களின் பெரும் பகுதியைப் பிடிக்க அனுமதிக்கிறது.சிண்டிலேட்டர் டிடெக்டர் பல தொழில்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, பெரிய அளவிலான சின்ட்...
  மேலும் படிக்கவும்
 • Cebr3 சிண்டிலேட்டர் என்றால் என்ன?Cebr3 சிண்டிலேட்டரின் விண்ணப்பம்

  Cebr3 சிண்டிலேட்டர் என்றால் என்ன?Cebr3 சிண்டிலேட்டரின் விண்ணப்பம்

  CeBr3 (சீரியம் புரோமைடு) என்பது கதிர்வீச்சு கண்டறிதல் மற்றும் அளவீட்டு அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிண்டிலேட்டர் பொருள்.இது கனிம சிண்டிலேட்டர் வகையைச் சேர்ந்தது, காமா கதிர்கள் அல்லது எக்ஸ்-கதிர்கள் போன்ற அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சுக்கு வெளிப்படும் போது ஒளியை வெளியிடும் ஒரு கலவை.CeBr3 சிண்டிலேட்டர்...
  மேலும் படிக்கவும்
 • ஒரு சிண்டிலேஷன் டிடெக்டர் என்ன செய்கிறது?சிண்டிலேஷன் டிடெக்டர் வேலை செய்யும் கொள்கை

  ஒரு சிண்டிலேஷன் டிடெக்டர் என்ன செய்கிறது?சிண்டிலேஷன் டிடெக்டர் வேலை செய்யும் கொள்கை

  சிண்டிலேஷன் டிடெக்டர் என்பது காமா கதிர்கள் மற்றும் எக்ஸ்-கதிர்கள் போன்ற அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சைக் கண்டறிந்து அளவிட பயன்படும் ஒரு சாதனம் ஆகும்.சிண்டிலேஷன் டிடெக்டரின் செயல்பாட்டுக் கொள்கையை பின்வருமாறு சுருக்கமாகக் கூறலாம்: 1. சிண்டிலேஷன் பொருள்: டிடெக்டர் சிண்டிலேஷன் கிரிஸ்டாவால் ஆனது...
  மேலும் படிக்கவும்
 • யாக்கின் படிக அமைப்பு என்றால் என்ன?யாக்:Ce சிண்டிலேட்டரின் விண்ணப்பம்

  யாக்கின் படிக அமைப்பு என்றால் என்ன?யாக்:Ce சிண்டிலேட்டரின் விண்ணப்பம்

  YAG:CE (Cerium-doped Yttrium Aluminum Garnet) படிகங்கள் பல்வேறு துறைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.சில குறிப்பிடத்தக்க பயன்பாடுகளில் பின்வருவன அடங்கும்: சிண்டிலேஷன் டிடெக்டர்கள்: YAG: CE படிகங்கள் சிண்டிலேஷன் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன, அதாவது அவை அயனியாக்கும் ரேட்க்கு வெளிப்படும் போது ஒளியின் ஃப்ளாஷ்களை வெளியிடும்.
  மேலும் படிக்கவும்
 • ஜெம்ஸ்டோன் சிண்டிலேஷன் என்றால் என்ன?ரத்தினத்திற்கான சிண்டிலேட்டர்

  ஜெம்ஸ்டோன் சிண்டிலேஷன் என்றால் என்ன?ரத்தினத்திற்கான சிண்டிலேட்டர்

  ஜெம்ஸ்டோன் சிண்டிலேஷன் என்பது ஒரு ரத்தினக் கல் நகரும் போது அதன் அம்சங்களில் இருந்து பிரதிபலிக்கும் ஒளியின் ஃப்ளாஷ்களுக்கான சொல்.இது ஒளிவிலகல் மற்றும் பிரதிபலிக்கும் திறனை அதிகரிக்க சில வழிகளில் ரத்தினக் கற்களை வெட்டி வடிவமைக்கும் நடைமுறையாகும்.
  மேலும் படிக்கவும்
12அடுத்து >>> பக்கம் 1/2